Hål nr.Gul (m)Röd (m)HCPPar
3 (12)4804111 (2)5

Svår par 5:a med dubbel dogleg, vänster-höger med en bred fairway från början som smalnar av alltmer ju mer du närmar dig green.

För att ligga på green på 3 slag och kanske göra birdie eller par, så krävs från gul tee en bra drive på minst 180 m, ett väl avvägt andraslag på mellan 160 - 180 m och ett exakt inspel på 100 - 140 m mot en upphöjd green..

Håll din drive något till vänster om mitten, det är lätt att med vindens hjälp hamna i skogen till höger även om fairway är bred.

Ett för kort andraslag ger mask av höga granar till höger om fairway och förhindrar för de flesta inspel mot green på det tredje. Ett för långt andraslag å andra sidan hamnar för det mesta i bäcken som följer fairway till vänster från 150 kvar och fram till green.

Greenen är som sagt upphöjd och lutar lätt mot spelriktningen samt något mot vänster och är 22 meter djup.
Bakom och till vänster om green finns ca 10 m spelbar yta medan det till höger är tätt mellan smågranarna. Hamnar ditt inspel där, så slå en provisorisk boll på en gång.