Det är fortfarande mycket blött på sina ställen (mest på 3:an och 8:an). Det rinner just nu lite vatten över fairway på 3:an.

Läs mer