Hål nr.Gul (m)Röd (m)HCPPar
1 (10)2812377 (8)4

Par 4 med svag dogleg höger, ganska beskedlig längd för att vara ett par 4 och svårigheten ligger i passagen med bäckravinen nere i svackan drygt halvvägs till green.

Det gäller att välja taktik, gå kort om bäcken eller prova att gå över. 150 meters-plattan ligger ca 40 meter hitom bäcken, så det blir inget våldsamt långt inspel om du väljer att gå kort på första slaget. För att komma över bäcken krävs ett slag med 190 meters carry från gul tee och drygt 145 meter från röd.

Bäckravinen är vattenhinder/sidovattenhinder i sin helhet. Observera att det är out of bounds till höger mot drivingrangen hitom bäcken. Även till vänster mot hästhagen är det out. Bortom bäcken till höger om fairway är det en ruffremsa på ca sju till åtta meter, därefter extremruff.

Greenen som är 30 meter djup och 14 meter bred, vaktas av två stycken bunkrar på höger sida. När flaggan står bakom mitten på green kommer dessa i spel för lite längre inspel. Bakom green finns inte särskilt mycket plats förrän trädridån mot hål 2 tar vid.