Hål nr.Gul (m)Röd (m)HCPPar
9 (18)23420111 (12)4

Par 5 med dubbel dogleg, höger-vänster, inte särskilt lång, men smal och trickig fram till 100 meter kvar där det i stället är desto bredare.

Det krävs ett både långt och bra första slag för att nå fram till dogleg, som ligger drygt 230 meter bort från gul tee. Håll gärna upp lite till vänster eftersom fairway lutar från vänster till höger. Slår du för kort blir du tvungen att antingen gå över björkdungen till höger om du vill slå ett fullt andraslag, eller göra en layup fram till dogleg. För bogey-spelaren kan det vara nog så bra att slå ut med järn och nöja sig med att nå dogleg efter två slag.

Har du väl kommit runt dogleg är problemen nästan över. Var dock uppmärksam på att det är out of bounds till höger mot drivingrangen där björkdungarna slutar och det öppnar upp sig.

Greenen är ca 20 meter bred och ca 25 meter djup, den lutar svagt bakåt och från vänster till höger. För långa inspel fångas ofta upp av slänten bakom och är ingen katastrof. Greenen vaktas av två greenbunkrar, en till vänster framtill och en till höger. Den vänstra greenbunkern kommer i spel för den som försöker sig på att spela in från avstånd överstigande ca 120 meter om inte flaggan står långt fram.

Tänk på att greenen ligger högt i förhållande till exempelvis 100-metersplattan och att det därmed går åt mer klubba än vad avståndet anger.