HålGulRödParHCP
1 (10)28123747
2 (11)270235413
3 (12)48041151
4 (13)133104315
5 (14)35230043
6 (15)10495317
7 (16)15312739
8 (17)234201411
9 (18)44338555
     
Totalt:2450
(4900)
2095
(4190)
35
(70)
 


Lokala regler

Ladan på hål 2 [11] ] får betraktas som fast tillverkat föremål.
Boll som på fairway ligger i beröring med berg i dagen (större jordfast sten) får lyftas och droppas utan plikt, så nära som möjligt intill den plats den låg.
Fairway på hål 8 [17] är out of bounds vid spel på hål 3 [12] och vice versa.

Hål 10 - 18

Vill du fortsätta ett varv till direkt, så måste du ta hänsyn till eventuell kö från bollrännan. Våra regler är att kö från bollrännan och de som önskar fortsätta direkt från 9:e till 10:e går ut växelvis.