Hål nr.Gul (m)Röd (m)HCPPar
2 (11)27023513 (14)4

Ett par 4-hål med valmöjligheter. För att inte hamna i mask för ladan som ligger ca 50 meter före green, så behövs en drive på ca 190 meter. Ligger du då på fairway så är problemen nästan över, greenbunkern kommer inte i spel, om inte flaggan sitter långt till vänster.

Känns landningszonen för driven lite för trång, så kan kanske ett medeljärn till ytan där fairway är som bredast vara ett alternativ. Du bör då ha ca 120 –130 meter kvar till mitten på green och ett inte alltför svårt inspel återstår. Visserligen kanske ladan blir i vägen för siktlinjen, men det skall inte vara några problem att slå över den. Vid detta val kommer sannolikt greenbunkern i spel.

Till vänster om ladan är det extremruff som övergår i normalruff ca 20 meter före bunkern.

Greenen har ett djup på dryga 20 meter och faller svagt från höger till vänster. Omedelbart bakom green finns ett buskliknande träd som om du hamnar där, förmodligen innebär ospelbar boll.