Hål nr.Gul (m)Röd (m)HCPPar
5 (14)3523003 (4)4

Intressant par 4 dogleg vänster med en högt belägen tee (gul) som erbjuder olika spelalternativ.

Den djärve spelar rakt mot flaggan över trädridån till vänster om fairway. Lyckas man är inspelet mot green 130-160 meter. Oftast räcker ett långt järn från tee. Den som frestar med driver eller spoon och har bra längd riskerar att nå dit fairway är som smalast. Några grader fel i siktet och du hamnar endera i vattenhinder till höger eller i skogsdungen till vänster som ligger ca 60 meter bortom trädridån.

Den som spelar säkert använder ett medel eller långt järn och tar sikte mitt på fairway och bör då landa där den är som bredast.

Greenområdet är generöst och det är gott om plats på båda sidor om green och även bakom.

Tre pottbunkrar vaktar till vänster om en green som är 24 meter djup och lutar svagt från vänster till höger.

Beware of water! Dike/bäck som vinklar in från höger vid 180 meter kvar och löper längs med fairway hela vägen förbi green. Svårbemästrad ruff på andra sidan diket/bäcken.