Startförbud Midsommarafton 23/6

Traditionsenlig privattävling behöver utrymme.
Startförbud mellan 09:30 - 10:30.